Η ζωή του σχολείου μας

Οι εκδηλώσεις μας, η δουλειά μας, οι χαρές μας....

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Συνεργασίες με σχολεία της Ευρώπης

Alt Image Το σχολείο μας ξεκινάει φέτος συνεργασία με σχολεία από διάφορες χώρες της Ευρώπης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος e-twinning  Η κοινότητα για τα σχολεία της Ευρώπης http://www.etwinning.net
Οι μαθητές των τάξεων Δ', Ε' και Στ' θα εμπλακούν σε τρία διαφορετικά σχέδια εργασίας (projects) αντίστοιχα. Η Δ' τάξη θα συνεργαστεί με σχολεία από την Πορτογαλία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία  με θέμα "World around us" (Ο κόσμος γύρω μας) ανταλλάσσοντας πληροφορίες, εικόνες, ζωγραφιές, κλπ. σχετικά με το σχολείο, την πόλη, τον ελεύθερο χρόνο, τις γιορτές, τη χώρα των παιδιών.
Η Ε' τάξη θα συνεργαστεί με σχολεία από τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Τουρκία, την Ιταλία και την Ελλάδα (Αθήνα) με θέμα "Show me your world" (Δείξε μου τον κόσμο σου) ανταλλάσσοντας πληροφορίες για την καθημερινή  τους ζωή, τα ενδιαφέροντα, τα χόμπυ, τα αγαπημένα μαθήματά τους, τις παραδόσεις, τους θρύλους της περιοχής τους, κλπ.
Τα δύο αυτά σχέδια εργασίες θα γίνουν σε Powerpoint και video ενώ θα παρουσιαστούν μέσα από το Project Diary (Ημερολόγιο του έργου) και το  Twinspace (Χώρος συνεργασίας).
Η Στ' τάξη θα συνεργαστεί με 22 διαφορετικές τάξεις από σχολεία των χωρών Αγγλία, Βόρεια 
Ιρλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Φινλανδία, Ιταλία, 
Τουρκία, Ισλανδία, με θέμα "A world of postcards" (Ένας κόσμος με καρτ ποστάλ) για να 
ανταλλάξει καρτ ποστάλ από την πόλη τους με το παραδοσιακό ταχυδρομείο. Καθώς θα έρχονται οι
κάρτες από τις άλλες χώρες θα ζωντανεύει ένας χάρτης της Ευρώπης και τα παιδιά θα μαθαίνουν 
πληροφορίες για κάθε μία από αυτές.

Τα αποτελέσματα των έργων θα ανακοινώνονται καθώς θα προχωρούν οι συνεργασίες. 

Καλή επιτυχία!!!

1 σχόλιο: