Η ζωή του σχολείου μας

Οι εκδηλώσεις μας, η δουλειά μας, οι χαρές μας....

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Συμμετοχή της Στ' τάξης στο πρόγραμμα Teachers4Europe

Η Στ' τάξη του σχολείου μας πρόκειται να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Teachers 4 Europe» που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα είδος κοινωνών των βασικών αξόνων που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, πολιτική που είναι εν εξελίξει, και αφετέρου να εμπλουτισθούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών, σχετικά με  το νέο οικονομικό περιβάλλον, τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο.
Wordle: European Union

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου