Η ζωή του σχολείου μας

Οι εκδηλώσεις μας, η δουλειά μας, οι χαρές μας....

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Γερμανικά σε κίνηση...Την περασμένη εβδομάδα και στα πλαίσια του μαθήματος των γερμανικών επισκέφτηκαν το σχολείο μας δύο υπεύθυνες του προγράμματος Glossomobil Γερμανικά σε κίνηση που διοργανώνεται στη χώρα μας από τη Γερμανική Πρεσβεία και το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe. Το Glossomobil είναι ένα μοναδικό όχημα πολιτισμού, που για πρώτη φορά μεταφέρει μια ολόκληρη χώρα με τη γλώσσα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σε άλλες χώρες. Το πρόγραμμα αυτό σκοπό έχει να εμπλουτίσει το μάθημα των Γερμανικών με διδακτικό υλικό, μουσική, παιχνίδια και να δώσει νέα κίνητρα στους μαθητές για την εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας. Η ομάδα των εκπαιδευτικών που επισκέφθηκε το σχολείο μας απασχόλησε δημιουργικά τους μαθητές της Ε' και Στ' τάξης οι οποίοι το διασκέδασαν με την ψυχή τους.

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Συμμετοχή της Στ' τάξης στο πρόγραμμα Teachers4Europe

Η Στ' τάξη του σχολείου μας πρόκειται να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Teachers 4 Europe» που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα είδος κοινωνών των βασικών αξόνων που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, πολιτική που είναι εν εξελίξει, και αφετέρου να εμπλουτισθούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών, σχετικά με  το νέο οικονομικό περιβάλλον, τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο.
Wordle: European Union