Η ζωή του σχολείου μας

Οι εκδηλώσεις μας, η δουλειά μας, οι χαρές μας....

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Την Παρασκευή στις 17 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:45 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας ενημέρωση γονέων των μαθητών της Α΄και Β΄τάξης και θα δοθούν οι Τίτλοι Προόδου των μαθητών της Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξης για την διάρκεια του Β΄Τριμήνου (10 Δεκεμβρίου -10 Μαρτίου).
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη καθώς θα σας προσφέρει την ευκαιρία να ενημερωθείτε καλύτερα για την πρόοδο των παιδιών σας, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών λειτουργίας του σχολείου μας.
Το Ολοήμερο Τμήμα θα λειτουργήσει κανονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου