Η ζωή του σχολείου μας

Οι εκδηλώσεις μας, η δουλειά μας, οι χαρές μας....

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Our school - τάξη Δ1


 Our school is in Mesopotamia, Kastoria. It is 14 years old. It is big. There are two floors and twelve classrooms in our school. There is a computer room but there isn't a music room. There is a large playground, two football fields and a basketball court. There are 164 students and 23 teachers in our school, too.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου