Η ζωή του σχολείου μας

Οι εκδηλώσεις μας, η δουλειά μας, οι χαρές μας....

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Our school - τάξη Δ2


  This is our school. It is in Mesopotamia, Kastoria. It is fourteen years old and it is big. There are two floors and twelve classrooms in our school. There is a computer room but there isn't a music room. There is a large playground and a basketball court. There are two football fields, too. Our school has got 164 students and 23 teachers.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου